Arkivmaterial

Efter ett besök i Värmlandsarkivet har det dykt upp lite gamla dokument som scannats in:
Årsberättelse 1955 från Millesvik
Jubileumsskrift Millesvik 75 år 1954
Jubileumsskrift Millesvik 100 år 1979
Taxering 1957 för Millesvik
Brev till Millesviks Missionsförsamling
Södra Ny berättelse 75år
Södra Ny juniorförening Klippan
Södra Ny tidningsklipp
Södra Ny dikter från 1961
Örrud 40 årsberättelse
Örrud 50 årsberättelse
Örrud 60 årsberättelse
Örrud försättsblad matrikel
Örrud stadgar 1945