Församlingens Vision

”Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs”.

Detta har vi utvecklat i ett steg:

Det gör vi genom personliga möten med människor i en
jesuscentrerad gemenskap i vardag, verksamhet och gudstjänst.

Och identifierat fyra områden att arbeta med de närmaste fem åren:

• Utveckla vårt gudstjänstliv. Främst genom ökad delaktighet och målmedvetenhet.
• Utveckla arbetet med smågrupper.
• Utveckla arbetet med överlåtelse och lärjungaskap.
• Utveckla en tillåtande miljö.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s