Millesviks Missionshus

Text av Karin Johansson

En vårvinterdag 1886-87 kom foror med virke körande upp förbi gården Berg. Virket var på väg till en plats uppe i skogen ovanför vägen till Dalåsen, nära nuvarande Bräckan, och lassen innehöll ett nedmonterat hus som tidigare stått i Hövik. Detta skulle bli Millesviks missionhus! Församlingen, som bildats 1879, skulle nu äntligen få ett andligt hem.

När virket skulle passera förbi gården Berg, stod Bergs dåvarande ägare där och undrade vad detta skulle betyda. Han hette Per Andersson och var bl a nämndeman i socknen. När körkarlarna förklarade vad lassen innehöll, och vart de skulle, sa Per Nämndeman spontant: -Nej, men inte ska ni bygga där borta i skogen, lägg av virket och bygg missionshuset här, där det syns!

Och så blev det, han skänkte tomten på stående fot, och huset byggdes där det nu står, med ett fritt och öppet läge och fin utsikt över åkrar och fält, vägen och Vänern. Det stod klart 1887.

Per Nämndeman var inte själv medlem av församlingen, men troligen var hans ungdomar aktiva missionsvänner. Hans dotter Annas man hette Karl Thorell, han gick ur Missionsskolan i Kristinehamn 1879 och blev församlingens förste pastor med en årslön på 400 kr. Cykel ägde han ingen, utan han gick mellan de olika missionshusen och höll möten och predikade. Han och hustruns porträtt finns i missionshuset, på västra väggen i serveringslokalen.

Den ursprungliga ingången var på södra gaveln, där det än finns vita pelare och dubbeldörrar. Där fanns tre sektioner med bänkar som vette fram mot samma tavla “Jesus välsignar barnen” som finns nu, men där framme fanns ett brett, upphöjt podium med en balustrad av vita svarvade stolpar, tramporgel, en trappa ivarje ände och bredvid en smal dörr ut till lilla salen och köket.

Nästan 100 år senare genomgick missionshuset en grundlig renovering. Stora salen vändes, det gamla podiet i norr ersattes av en Iåg estrad med altarbord och predikstol åt väster, och mittfönstret blev ett glaskors. En skicklig bätbyggare iförsamlingen, Per Ottersten, använde sig av de svarvade stolparna i gamla podiet när han byggde altarbordet och predikstolen. Det vackra antependiet på predikstolen är skapat och skänkt av Wailet Josefsson.

Huset byggdes ut åt norr och öster, vatten drogs in, serveringslokalen forlängdes, kök, förråd, smårum, allrum, toaletter och kapprum kom till och entr6n fick sin nuvarande plats. Nästan allt arbete utfördes ideellt, med Hans Johansson i spetsen. Återinvigningen hölls 3 september 1983.

Praktiskt arbete tar sig hela tiden olika uttryck. Ljudanläggningen har moderniserats och PC-kanon monterats. Diskmaskin och hällspis har installerats. Stora salen målades om 2008, ytterdörrarna har fräschats upp och vitmålats. 2010 invigdes en ny stilig ljusbärare skapad och skänkt av Nils Johansson. Sommaren 2013 byggdes en stor altan längs västra sidan där man kan sitta och njuta av sjöutsikten. Den har blivit en stor tillgång redan, vid sommarens grillfest och höstens skördefest t ex. Den är byggd och skänkt av frivilliga krafter, med Nils Johansson i spetsen.

Missionshuset och dess verksamhet är känt i bygden och många av bygdens folk känner sig hemma där. lnte sällan hyrs det ut till olika familjesammankomster, barndop, t ex. Sedan 2012 finns det också nere vid landsvägen en skylt som pekar upp mot missionshuset.

Och så går verket vidare, med gudstjänster och ungdomsarbete, med bibelsamlingar och sammanträden, med julbasar och skördefest och mycket annat.

Det grundläggande syftet med all verksamhet i Millesviks missionshus är att göra Kristus känd. Och till det räcker det inte med mänsklig möda, det behövs ett gudomligt ingripande. Psalm 128 börjar: “Om Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt som bygga därpå.”

Med Herrens ledning och kraft, med människors bön och tro och arbete finns det skäl att tro att Millesviks missionshus länge än ska vara en samlingsplats dit människor kommer och möter Kristus.

FOTNOT: I slutet på 1800-talet byggdes många missionshus. På senare år har församlingen avyttrat missionshusen i Sterserudstorp, Rördalen, Örrud, Torserud, Järnerud, ölserud, Eskilsäter, Huggenäs och Tilderud. Näsets enda gamla missionshus som fortfarande är i bruk sedan väckelsetiden på 1800-talet är Millesviks missionshus.

IMG_0001IMG_0002IMG_0004bIMG_0003bIMG_0001b

 

IMG_0002b

 

IMG_0007b

IMG_0005b

 

IMG_0008b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s