Gudstjänster

Varje församlings kärna är gudstjänsten, och så är det i Värmlandsnäs Missionsförsamling också.
Vi firar gudstjänst varje helg, oftast på söndagar men ibland också på lördagskvällar.
Titta i vår kalender för att få reda på när och var nästa gudstjänst är.

Gudstjänsten är ett sätt för oss som församling att närma oss Gud, och det gör vi genom sång och musik och genom att lyssna på undervisning i form av predikan och på berättelser om hur Gud har berört oss i vår vardag.

I våra gudstjänster har vi alltid med någon form av musik och predikan.

Alla är välkomna till gudstjänst hos oss, oavsett om man tror på Jesus eller inte. Det finns plats för alla som vill.

En gång i månaden ungefär firar vi nattvard i vår församling.
Nattvarden är en minnesmåltid som vi firar för att minnas det Jesus gjort för oss.
Alla som vill söka sig närmare Jesus är välkomna att delta i nattvarden.
Det går också bra att vara närvarande på gudstjänsten, men inte delta i nattvarden, för den som vill.

Undrar du över något, så fråga någon av våra mötesvärdar som står och hälsar välkommen när du kommer till oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s